<p>dear mama Mary,pasayloa intawn ko sa akong mga sala nga tanan.wala akoy mahimo kung wala ikaw mama Mary.ikaw lamang ang bugtong kung kadangpan.ug ikaw lamang ang bugtong kung gisaligan sa tibuok kung kinabuhi.busa maluoy ka kanako mama Mary pasayl