<p>dear Mama Mary..kaloy e intawn ang akong anak nga makapasar sa exam.ug itugot intawn mama Mary nga makapso siya karong or maka graduate siya..kaloy e ug tabangi intawn si inday mama Mary.ug ipahari kanamo ang gugma ug kalinaw sa tibuok namong pami