salamat sa Diyos sa paggabay sa aming pamilya lalo na sa mga anak, maraming salamat at sa pagbigayng lakas ng katawan at pag gabay. Sa mga mahal ko sa buhay.