<p>Blessed Virgin Mary, Please interevene with your DIvine Intervention, that Dostalam Eviction notice ze pieniedzy bede odrazu przydaj zebismy mogli trzymac nasze dom and zebysmy dostali wistarcziej pieniedzy znowu zeby pomoc innich snowu. Zeby tele