<p>Dear Mama Mary,please help to my father eduardo hatagi intawn si papa ug maayong panlwas.ug sa hataas pa nga life.ug panalangini ang pag trabaho ni papa nga magkanunayon ang iyang pag trabaho alang akong pag eskoyla.ug pun-a ang iyang heart sa lov