<p>mama mary panalangini intawn among pamilya nga magka uli akong mama og akong papa.nga mabalik sa normal ang among pamilya.aron mag malipayon nami.lamdagi intawn ang hunahuna ni mama og papa nga magkasinabot na sila.ug salamat mama mary.amen..</p>